Powstało nowe Koło!


15 stycznia 2022 r.

15 stycznia 2022 r. zawiązało swoją działalność Koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus w Praszce - drugie koło ZDR3+ w województwie opolskim.

Witamy na oficjalnej stronie Koła Związku Dużych Rodzin Koło w Praszce!
W sobotę, 15 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Koła Praszka, które miało również charakter wyborczy, które poprowadziła koordynatorka działalności społecznej ZDR3+ na Opolszczyznę - Lilianna Sicińska.
Ludzie, którzy tworzą Koło - mają wspólne cele i wartości, ale pewien porządek prawny jest wymagany :) Dlatego też spotkanie przebiegało według ściśle określonego i wcześniej ogłoszonego porządku.

Tym samym wybrano Zarząd Koła: przewodniczącym koła ZDR +3 w Praszce został Leszek Grygiel, a wiceprzewodniczącą - Anna Makówka.
W skład Zarządu Koła weszli jeszcze Mirosława Sałata, Katarzyna Grygiel i Kamil Makówka.

Koło ZDR3+ w Praszce, mimo że dopiero statutowo się utworzyło, ma już za sobą pewne działania i dokonania.
Pełnomocnik ZDR+3 wnioskował do Rady Miejskiej w Praszce o obniżkę cen za wywóz odpadów i Rada uznała te wnioski za zasadne - dlatego możemy się cieszyć małym, bo małymi, ale już funkcjonującymi zniżkami dla dużych rodzin i rodzin wielopokoleniowych.
Sukcesem zakończyły się także dwa przeprowadzone szkolenia: jedno dla rodziców z edukatorem pozytywnej dyscypliny, a drugie szkolenie - dla lokalnych liderów społecznych w tematyce pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
Oba szkolenia przeprowadzone zostały przy maksymalnym frekwencji.
Młode koło nie próżnuje, są już nowe pomysły na dalszą działalność.

Katarzyna Grygiel - Koło Praszka

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter