Family Spot w Praszce!


30 maja 2023 r.

Miejsce spotkań dla rodzin w ramach projektu Family Spot będzie realizowane przez nasze koło.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus wystartował z pilotażowym programem Family Spotów – miejsc przyjaznych rodzinie. Projekt jest realizowany w ramach rządowego konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. Dzisiaj zostały podpisane pierwsze porozumienia o współpracy z przedstawicielami lokalnych samorządów.
Program „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. stowarzyszeń, fundacji, organizacji które prowadzą działania wspierające rodziny, jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą miejsca szczególnie przyjazne rodzinom.
– Pomysł miejsc przyjaznych rodzinie towarzyszył nam w Związku Dużych Rodzin od wielu lat. Cieszymy się, że możemy teraz zająć się wprowadzeniem go w życie. W ramach realizacji działania zaplanowaliśmy uruchomienie 24 Family Spotów w całej Polsce. Każdy punkt będzie miał indywidualny program działań uwzględniający specyfikę lokalnej społeczności, ich potrzeby a także dostępną infrastrukturę. W założeniu, każdy Spot będzie funkcjonował we współpracy z lokalnym samorządem, którego minimalnym zaangażowaniem w projekt będzie nieodpłatne użyczenie niezbędnej infrastruktury związanej z prowadzeniem zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla rodzin. Projekt ma charakter pilotażowy i służy diagnozowaniu potrzeb współczesnych rodzin – mówi Karol Grabiec z ZDR3+ koordynator projektu.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter