O "ekranch"


17 września 2023 r.

Czy cyfrowe technologie są szansą, czy zagrożeniem dla rodziny.

Wczoraj w naszym Family Spot odbyły się warsztaty o "ekranach", brakło nam tych trzech godzinek, ale dyskusja końcowa była budująca i z wnioskami do dalszych działań.
Za nami:
-konkretna wiedza,
-ćwiczenia,
-ogromne zaangażowanie i pytania Uczestników,
-rodzinne doświadczenie,
-praktyczne wskazówki
Prowadząca- Małgorzata Dudzińska przytoczyła słowa Władysława Reymonta, które dziś mogą brzmieć jak proroctwo:
"Człowiek stworzył maszynę, a maszyna człowieka zrobiła swoim niewolnikiem, maszyna będzie się rozrastać i potężnieć do nieskończoności i również wzrastać i potężnieć będzie niewola ludzka".
Słowa z początku XX w.!
Świadomość rodziców jest jednym z pierwszych elementów do ochrony dzieci i nastolatków. Dziękuję przybyłym rodzicom za wybór warsztatu i zainwestowanie 3 godzin w przyszłość swoją i swoich bliskich.
Dziękuję Małgorzacie Dudzińskiej za przyjęcie zaproszenia do naszego Family Spot i 2 grudnia na warsztatach poruszymy temat konsekwencji.
Dzieci zaopiekowane przez ciocię Asię.
Najbliższe spotkanie już w piątek, akcja integracja.
Dofinansowano przez  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  w konkursie  Po Pierwsze Rodzina

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter